polski english deutsch
 

30 września 2009 Dwór - polska tożsamość

30 września 2009 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego otwarto wystawę zatytułowaną „Dwór - polska tożsamość", inaugurującą Wielki Rok Jubileuszowy - 40 lat Uniwersytetu Gdańskiego. Autorem wystawy jest dr Maciej Rydel, badacz polskich dworów, dziejów ziemiaństwa, autor licznych publikacji. Na wystawie, obok fotografii i akwarel Macieja Rydla, prezentowane są historyczne dokumenty, czasopisma, mapy i najważniejsze publikacje dotyczące dworów i ziemiaństwa. Patronat merytoryczny nad wystawą objął Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków dr Marcin Gawlicki.

Na otwarcie wystawy przybyli liczni goście z całej Polski, między innymi członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Wernisaż rozpoczęła prelekcja autora wystawy na temat dworów polskich, następnie oficjalnie wystawę otworzył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Dr hab. Bernard Lammek.

Galeria proarte współpracowała przy powstawaniu wystawy.

fotka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich