polski english deutsch
 
Artur Wyszecki
Artur Wyszecki

artur wyszecki

Urodzony w Wejherowie w połowie lipca, a dokładniej:16 lipca 1962. W wieku lat ośmiu zaczyna fotografować - dwuobiektywową lustrzanką „Start". Po maturze wędruje samotnie już z lustrzanką jednoobiektywową po puszczy suwalskiej, potem po całej Polsce, ...