polski english deutsch
 

Słownik

Zależy nam na Państwa świadomym wyborze dzieła sztuki, stąd zachęcamy do skorzystania ze słownika terminów sztuk pięknych, który będzie sukcesywnie uzupełniany o pojęcia, techniki i technologie, które znajdą się w opisach dzieł sztuki wystawionych na sprzedaż.


Polecana literatura:

  • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2002
  • Jerzy Werner, Technika i technologia sztuk graficznych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972
  • Jorki Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa 2004, 2005


katalog rozumowany - catalogue raissone
spis wyczerpujących informacji o artyście, szkole, okresie, itp.; przy odbitce graficznej podaje się nazwisko artysty, oficjalny tytuł i zwyczajowy, wymiar płyty, opis przedstawienia, liczbę stanów, rzadkość występowania, czy jest sygnowana, czy występują na niej napisy, dedykacje, stan zachowania płyty, czy istnieją późniejsze wydania, czy płyta została unieważniona, czy istnieją kopie danej ryciny i jakimi szczegółami różnią się od oryginału, czy znane są falsyfikaty, itp.
kolaż
technika zapoczątkowana przez kubistów, polega na komponowaniu obrazu metodą naklejania rozmaitych materiałów
kolofon
w książkach formuła zawierająca imię drukarza, miejsce i datę druku, umieszczona na końcu ostatniego arkusza

Prawo

Przy wywozie dzieła sztuki za granicę lub wwozie do Polski radzimy zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa. ...

Konserwacja

W trosce o dzieła sztuki przytaczamy kilka podstawowych porad, jak obchodzić się z pracami, które znalazły się w Państwa posiadaniu. ...

Inwestowanie w sztukę

Inwestowanie w dzieła sztuki  jest jedną z najprzyjemniejszych form inwestycji. Aby mogło być skuteczne,  radzimy zapoznać się z kilkoma wskazówkami i regułami, jakimi rządzi się rynek sztuki. ...

Polecane linki

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych www.oozp.pl 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków   www.ochronazabytkow.gda.pl ...

Nasza siedziba
CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich