polski english deutsch
 

Słownik

Zależy nam na Państwa świadomym wyborze dzieła sztuki, stąd zachęcamy do skorzystania ze słownika terminów sztuk pięknych, który będzie sukcesywnie uzupełniany o pojęcia, techniki i technologie, które znajdą się w opisach dzieł sztuki wystawionych na sprzedaż.


Polecana literatura:

  • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2002
  • Jerzy Werner, Technika i technologia sztuk graficznych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972
  • Jorki Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa 2004, 2005


odbitka
obraz uzyskany z płyty na papierze przy użyciu farby i prasy, w grafice współczesnej druk wykonuje artysta lub drukarz na jego zlecenie z płyty opracowanej przez artystę, który nadzoruje jakość drukowanych odbitek, wyznacza limit nakładu, sygnuje i numeruje prace; po druku nakładu płytę niszczy się lub deponuje.
odlew
przedmiot wykonany przez odtworzenie w twardym materiale (np. brązie) modelu wykonanego z nietrwałej masy (glina, wosk) za pomocą formy odlewniczej olej na płótnie – technika malarska farbami olejnymi, w odróżnieniu od innych podłoży: drewna, blachy, czasem papier i pergamin
odlew na wosk tracony
technika znana już w starożytności, doceniana ze względu na dużą precyzję wykonania; model woskowy oblepia się gliną, w trakcie rozgrzewania wysuszonej formy wosk się topi i wsiąka w glinkę, pozostawiając pusty negatyw modelu, przez otwór wlewowy napełnia się płynnym metalem, poprzez wirowanie metal wciska go w najdrobniejsze załomki formy – co zapewnia bardzo precyzyjne wykonanie odlewów nawet w niewielkich rozmiarach
oeuvre
dzieło artysty jako całość, cały dorobek artystyczny
olej na płótnie
technika malarska farbami olejnymi; w odróżnieniu od innych podłoży: drewna, blachy, czasem papieru czy pergaminu

Prawo

Przy wywozie dzieła sztuki za granicę lub wwozie do Polski radzimy zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa. ...

Konserwacja

W trosce o dzieła sztuki przytaczamy kilka podstawowych porad, jak obchodzić się z pracami, które znalazły się w Państwa posiadaniu. ...

Inwestowanie w sztukę

Inwestowanie w dzieła sztuki  jest jedną z najprzyjemniejszych form inwestycji. Aby mogło być skuteczne,  radzimy zapoznać się z kilkoma wskazówkami i regułami, jakimi rządzi się rynek sztuki. ...

Polecane linki

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych www.oozp.pl 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków   www.ochronazabytkow.gda.pl ...

Nasza siedziba
CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich