polski english deutsch
 

Inwestowanie w sztukę

Inwestowanie w dzieła sztuki  jest jedną z najprzyjemniejszych form inwestycji. Aby mogło być skuteczne,  radzimy zapoznać się z kilkoma wskazówkami i regułami, jakimi rządzi się rynek sztuki.

Rady dla początkujących inwestorów na rynku sztuki

1/ Inwestuj w najlepsze dzieło, na jakie Cię stać.

Staraj się inwestować w prace znanego artysty i to dobrej klasy, one najpewniej utrzymają wartość w przypadku załamania rynku.

2/ Inwestuj w sygnowane dzieła.

Dużo łatwiej je potem sprzedać. Dobrze jest, gdy pracy towarzyszy certyfikat.

3/ Inwestuj w prace o znanym pochodzeniu.

Historia pracy, jej dokumentacja, odniesienia katalogowe - to duży walor, który podnosi wartość      dzieła w momencie sprzedaży

4/ Inwestuj w prace w dobrym stanie.

Wartość pracy, która nie była poddawana zabiegom konserwatorskim, jest dużo wyższa.

5/ Utrzymuj dzieła w doskonałym stanie.

Warto zapoznać z się zasadami eksponowania prac i ich konserwacji, by nie dopuścić do utraty  wartości pracy. Jakakolwiek ingerencja w dzieło może być przeprowadzona tylko przez wyspecjalizowanego konserwatora!

6/ Inwestuj w typowe prace.

Jeżeli myślisz o kupnie pracy np. Picassa, zainwestuj w dzieło charakterystyczne dla jego stylu,     rozpoznawalne. Oryginalna, nietypowa praca Picassa na pewno ma wartość kolekcjonerską, jednak w momencie jej sprzedaży możemy rozczarować się proponowaną ceną. Wartość dzieła typowego dla artysty może być nawet tysiąckrotnie wyższa od niekonwencjonalnego !

7/ Nie inwestuj, gdy cena dzieła jest na szczycie. 

Jeżeli świat oszalał dziś na punkcie prac Damiena Hirsta, a polscy kolekcjonerzy są gotowi płacić     ogromne kwoty za np. Nowosielskiego - zachowaj zimną krew i przeczekaj spektakularne rekordy cenowe, by spokojnie ocenić wartość pracy za kilka miesięcy lub nawet lat.

8/ Bądź wyczulony na trendy.

Aby dobrze rozumieć zasady rynku i świadomie inwestować, musisz mieć wiedzę na temat cech rynku, trendów i prognoz. Możesz ją sam posiąść, śledząc poczynania na aukcjach i czytając zestawienia roczne domów aukcyjnych i pism branżowych. Możesz też zlecić te czynności  ekspertom z branży.

5 zasad podstawowych, wartych zapamiętania:

  1. Inwestycje na rynku sztuki mają charakter długoterminowy (minimum 5 lat)
  2. Najbardziej stabilnym sektorem rynku jest sektor sztuki dawnej.
  3. Dzieła artystów nieżyjących dają gwarancję stale zmniejszającej się podaży i wzrostu popytu na ich prace.
  4. Największe, spektakularne zyski może przynieść rynek sztuki współczesnej, ale inwestycje na nim są obarczone dużym ryzykiem.
  5. Zalecana jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Około 10 % warto przeznaczyć na inwestycje w dzieła sztuki.
CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich