polski english deutsch
 

Polecane linki

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
www.oozp.pl
 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków   www.ochronazabytkow.gda.pl

Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków (inne województwa)

Wykaz instytucji, do których należy składać wnioski o wydanie zaświadczenia znajduje się pod adresem:
www.oozp.org.pl/index.php


Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie prawem znajduje się pod adresem:
www.oozp.org.pl

CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich