polski english deutsch
 

Prawo

Przy wywozie dzieła sztuki za granicę lub wwozie do Polski radzimy zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa.

W 2010 roku nastąpiły istotne zmiany, w przepisach dotyczących wywozu zabytków i dzieł sztuki za granicę. (ustawa z 18 marca 2010). Najważniejsze zmiany to:

A/ Wywóz jest uzależniony od wartości oraz od wieku obiektu (w większości przypadków 50 lat). Jeżeli zabytek (dzieło sztuki) jest młodsze niż 50 lat nie potrzebuje pozwolenia. Jeżeli jest starsze, wówczas stosuje się limity wartości:
B/ Przykładowe limity wartości dla zabytków w zależności od ich rodzaju (pełną listę zawiera Ustawa):


1. malarstwo - 40 000 pln
2. akwarele, gwasze, pastele - 16 000 pln
3. rysunki, mozaiki - 12 000 pln
4. grafiki, matryce do grafik, plakaty - 16 000 pln
5. rzeźby, posągi, ich kopie - 20 000 pln
6. fotografie, filmy, negatywy, mapy, partytury - 6 000 pln
7. zabytkowe środki transportu - 32 000 pln
8. książki (tutaj cezura wiekowa wynosi 100 lat) - 6 000 pln
9. inne, nie wymienione w ustawie (czyli np meble, rzemiosło) - 16 000 pln


C/ Wartość obiektu może być udokumentowana fakturą zakupu lub wyceną dokonaną przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - czyli galerię, dom aukcyjny, antykwariat.
D/ Wiek obiektu może być udokumentowany oceną czasu powstania, która może być dokonana przez wyspecjalizowaną galerię, dom aukcyjny, antykwariat.
E/ Przy obiektach mieszczących się w w/w kryteriach (limit lub <50 lat) nie trzeba starać się o pozwolenia z urzędów jak to było wcześniej. Wystarczy mieć fakturę zakupu lub ocenę czasu powstania i to wystarczy w przypadku kontroli na granicy.
Prosimy zapoznać się z ustawą www.antykwariusze.pl


CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich